Portalul care te protejează de falsuri

FALS: Beneficiarii de ajutoare sociale care au acasă televizor color, frigider și bicicletă vor fi amendați

30 noiembrie 2021 1742
Articole
Colaj: Stopfals.md

Site-ul Kp.md a publicat recent un articol în care a făcut mai multe afirmații speculative despre proiectul de lege de eficientizare a mecanismului de inspecție și control în domeniul asistenței sociale. Autorul articolului spune că va fi creată o entitate care îi va verifica pe beneficiarii de ajutor social dacă au acasă televizor, frigider sau bicicletă, iar dacă se constată că solicitanții au mințit la completarea dosarului, ei vor putea fi amendați. În realitate, Inspecția socială – entitatea care verifică corectitudinea completării dosarelor de către beneficiarii de ajutoare sociale nu va fi creată, ea există deja de zece ani, iar acum va fi reformată. Mai mult, în ancheta despre bunurile familiei solicitante de ajutor social nu sunt incluse electrocasnice (televizor, frigider) sau bicicletă.

La 17 noiembrie, Guvernul a avizat proiectul de lege, prin care se propune eficientizarea mecanismului de inspecție și control de stat în domeniul asistenței sociale și consolidarea statutului Inspecției Sociale. La scurt timp, site-ul Kp.md a publicat articolul «Это издевательство над людьми в Молдове: Специальная инспекция проверит, есть ли у вас дома цветной телевизор и велосипед на предмет выплаты компенсаций, могут и оштрафовать на 2500 леев» (în traducere: „Este o bătaie de joc față de oameni în Moldova: Pentru a stabili dreptul la ajutorul social, o inspecție specială va verifica dacă aveți acasă televizor color sau bicicleta, v-ați putea alege și cu amendă de 2500 de lei”). Articolul este însoțit de o poză în care apare o familie cu mulți copii, afectați de sărăcie. Site-ul face trimitere la o postare publicată pe pagina sa de Facebook de jurnalista Irina Astahova, însă linkul indicat în text nu mai este activ, iar pe profilul indicat nu am găsit o asemenea postare. Cu referire la această sursă, în textul de pe Kp.md se spune că «Из бюджета выделят более миллиона леев на то, чтобы проверять малоимущих, получающих пособия. Это тех, у кого не должно быть цветных ТВ, холодильников, микроволновок, велосипедов и т.д. Это значит, что над бедными людьми будут издеваться еще больше. (...) Депутаты ПДС предложили создать Государственную социальную инспекцию, цель которой - проверка лиц, получающих социальное пособие. (…) Инспектора будут штрафовать граждан, которые, по их мнению, неоправданно получают социальное пособие. Так, за недостоверную информацию будет грозить штраф до 2500 леев.» (în traducere: „Din buget se vor aloca peste un milion de lei pentru a verifica persoanele nevoiașe care primesc ajutor social. Sunt cei care nu ar trebui să aibă televizoare color, frigidere, cuptoare cu microunde, biciclete etc. Asta înseamnă că oamenii săraci vor fi hărțuiți și mai mult. (...) Deputații PAS au propus crearea Inspectoratului Social de Stat, al cărui scop este verificarea persoanelor care beneficiază de ajutoare sociale. (...) Inspectorii vor amenda cetățenii care, în opinia lor, primesc ajutor social nejustificat. Astfel, pentru informații false vor fi amendați cu până la 2500 de lei”).

Nu se creează o nouă instituție, dar se reformează Inspecția Socială

Textul publicat de site-ul Kp.md conține mai multe inexactități și informații speculative. Astfel, se menționează că „deputații PAS au propus crearea Inspectoratului Social de Stat, al cărui scop este verificarea persoanelor care beneficiază de ajutoare sociale”. În realitate, conform proiectului de lege, prin care se propun modificări la Legea asistenței sociale, Legea cu privire la ajutorul social, Legea cu privire la serviciile sociale și Codul Contravențional, autoritatea de control „Inspecția socială”, care există de câțiva ani, va fi redenumită în „Inspectoratul Social de Stat”. Altfel spus, autorii inițiativei nu au propus instituirea unei noi instituții cu abilități de control, așa cum s-a scris în articol, ci doar au redenumit-o. Inspecția Socială a fost creată printr-o hotărâre de guvern acum 10 ani, pe 28 octombrie 2011.

Captură foto

Deputatul PAS Dan Perciun, unul dintre autorii proiectului de lege, a explicat pentru portalul Stopfals.md că în anii precedenți Inspecția Socială constata mai multe iregularități la acordarea ajutoarelor sociale, inclusiv pentru perioada rece a anului, însă constatările inspectorilor nu erau urmate de sancțiuni. După adoptarea modificărilor, inspectorii vor putea constata contravenții, întocmi procese-verbale și aplica sancțiuni contravenționale. „Scopul inițial al acestei structuri, de când a fost ea creată în 2011, este să se asigure că toți beneficiarii respectă criteriile de eligibilitate. Noi vrem să-i dăm pârghii suplimentare acestei inspecții, nu doar să poată constata niște fapte și să trimită rapoarte, de care nimeni nu ține cont. Prevedem posibilitatea amendării și destituirii din funcție a persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul direcțiilor raionale de asistență socială, prin decizia instanței de judecată, dacă se va stabili acordarea necorespunzătoare a ajutorului social”, susține deputatul.

Televizorul color, frigiderul și bicicletă nu sunt incluse în anchetă

În articolul de pe site-ul Kp.md se mai afirmă că inspectorii vor verifica dacă solicitanții de ajutoare sociale au completat corect ancheta, iar dacă nu au indicat bunuri ca televizorul color, bicicleta, cuptorul cu microunde și frigiderul, vor fi amendați cu 2500 de lei.

Este adevărat că inspectorii vor verifica corectitudinea completării anchetei, însă Kp.md a dezinformat când a menționat aceste bunuri. De fapt, în anexa 5 a Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social sunt prevăzute criteriile de stabilire a eligibilității unei familii solicitante de ajutor social. În acea anchetă nu sunt indicate bunuri ca televizoare, frigidere sau biciclete. Potrivit Regulamentului din 2021, printre bunurile care se verifică atunci când se calculează indicatorul bunăstării familiei solicitante sunt: vehicul, mașină de spălat, calculator, videocasetofon etc., și nu televizorul, frigiderul sau bicicleta (vezi captura foto). În redacția legii din 2010 într-adevăr în anchetă figurau aceste bunuri, însă ulterior au fost excluse.

Totodată, acum la evaluarea bunăstării familiei solicitante de ajutor social sau de ajutor pentru perioada rece a anului se iau în considerare și alte criterii: componența familiei şi bunurile mobile și imobile pe care le are în proprietate și folosință. Captură foto

Se renunță la amendă

În textul publicat de site-ul Kp.md se mai spune că persoanele care primesc nejustificat ajutoare sociale vor fi amendate cu 2500 de lei. Dan Perciun a precizat că inițial, în proiectul de lege au fost prevăzute sancțiuni pentru beneficiarii care au completat eronat ancheta, dar pentru lectura a doua s-a decis excluderea amenzii. Astfel, dacă în urma verificărilor se va constata că beneficiarii nu au declarat corect bunurile, aceștia vor fi nevoiți să restituie toți banii primiți, iar plata ajutorului va fi sistată. Noile prevederi ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2022, după adoptarea finală de către Parlament.

În anul 2020, Inspecția Socială a constatat și a raportat 1919 erori în 997 de cereri de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului. Din suma verificată de 8,304 milioane de lei, valoarea plăților acordate ilegal a fost de 2,437 milioane de lei. După recomandările Inspecției Sociale, au fost rambursate doar 144 de mii de lei.

Conform legislației în vigoare, pot beneficia de ajutor social sau de ajutor pentru perioada rece a anului familiile defavorizate care au un venit lunar mai mic decât venitul lunar minim garantat de stat. De la 1 octombrie 2021, venitul lunar minim garantat constituie 1196 lei. În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului va constitui 700 de lei.

Mariana Jacot,

Stopfals.md

 

30 noiembrie 2021 1742

Relevant

Comments 0