Portalul care te protejează
de falsuri

FALS: Banca Mondială a finanțat un proiect care prevede închiderea spitalelor

3 august 2020 2880
Articole
Colaj

Deputatul socialist Bogdan Țîrdea a sugerat de la tribuna parlamentară că Republica Moldova ar fi semnat în anul 2015 un proiect cu Banca Mondială de 1,5 milioane de euro, care prevedea închiderea spitalelor. Această declarație, făcută în timpul examinării moțiunii simple împotriva ministrei Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Viorica Dumbrăveanu, a fost preluată de mai multe instituții media afiliate socialiștilor. În realitate, Parlamentul a ratificat în 2015 un Acord de finanțare cu o structură a Băncii Mondiale, dar în valoare de peste 30 de milioane de dolari, iar acordul nu prevedea închiderea vreunui spital. Reforma spitalicească presupunea ca mai multe instituții publice de sănătate să aibă un management comun.

La 9 iulie 2020 Parlamentul a examinat moțiunea asupra politicilor (acțiunilor și inacțiunilor) guvernamentale în domeniul sănătății publice, semnată de deputații „Pro Moldova” și ai Partidului Șor. În timpul dezbaterilor, opoziția și deputații majorității parlamentare s-au acuzat reciproc pentru situația din domeniul sănătății, iar ultimul care și-a prezentat discursul a fost deputatul PSRM Bogdan Țîrdea. El a vorbit despre realizările ministrei Viorica Dumbrăveanu, dar a făcut referire și la presupuse acte de corupție și ratări ale guvernelor anterioare. Referindu-se la eșecurile fostelor guvernări în domeniul sănătății, Țîrdea a vorbit și despre un proiect cu Banca Mondială, în valoare de 1,5 milioane de euro care ar fi presupus închiderea unor spitale. „Cine în 2015 a semnat un proiect cu Banca Mondială în valoare de 1,5 milioane de euro care se numea „Modernizarea sectorului sănătății în R. Moldova”? Autorii proiectului declarau că în Chișinău și în R. Moldova sunt prea multe paturi și prea multe spitale. Și propuneau raționalizarea spitalelor, altfel spus închiderea lor, optimizarea”, a declarat Țîrdea.

Declarațiile lui Bogdan Țîrdea au fost publicate și într-un comunicat al Partidului Socialiștilor, în care se spune cu text deschis că proiectul ar fi prevăzut „închiderea spitalelor”: „Socialistul a amintit că în 2015, Guvernul de atunci a semnat cu Banca Mondială un proiect de 1,5 milioane care presupunea închiderea spitalelor”. Comunicatul a fost preluat de mai multe instituții de presă afiliate PSRM, cum ar fi Moldova24.info, Noi.md, Telegraph.md, Politics.md.

Valoarea proiectului, de aproape 20 de ori mai mare

Singurul Acord de finanțare în domeniul sănătății, cu o denumire similară celei anunțate de Bogdan Țîrdea în Parlament este Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (o instituție parte a Băncii Mondiale, care ajută cele mai sărace țări ale lumii) în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”. Acordul respectiv a fost semnat în iulie 2014 și ratificat de Parlament în martie 2015. Valoarea acestuia a fost însă de 30,8 milioane de dolari, și nu de 1,5 milioane de euro, așa cum a declarat socialistul. În plus, documentul nu vorbește nimic despre închiderea spitalelor.

„Implementarea acestuia va contribui la reducerea riscurilor aferente bolilor non-transmisibile, îmbunătățirea protecției financiare și sporirea eficienței serviciilor de sănătate în Republica Moldova, prin fortificarea asistenței medicale primare și spitalicești, îmbunătățirea indicatorilor de sănătate, reducerea invalidității și incapacității de muncă a populației, și, indirect contribuind la creșterea nivelului de dezvoltare socio-economică a țării”, se arăta în nota de argumentare a proiectului votat de Parlament la 15 martie 2015.

Banca Mondială: Acordul NU prevedea închiderea spitalelor

Într-un comentariu oferit portalului Stopfals.md de Oficiul Băncii Mondiale în Moldova se menționează că Acordul respectiv nu prevedea închiderea spitalelor. „Acordul de Finanțare semnat la 11 iulie 2014 și ratificat prin Legea Nr. 35 din 19 martie, 2015, inițial prevedea în calitate de Indicator corelat debursării nr. 9 "Procentul de spitale publice din Chișinău care sunt sub administrare comună”. Pentru autorii proiectului, această administrare comună nu însemna închiderea spitalelor și astfel de realizări erau prevăzute înainte de semnarea acestui acord de finanțare, cum ar fi de exemplu spitalul “Em. Coțaga” (de pe strada V. Alecsandri 2) care a fost sub administrare comună cu Institutul Mamei și Copilului din 2013 (de pe strada Burebista 93)”, se arată în comentariu.

Banca Mondială a mai precizat că nu a semnat niciodată vreun Acord de finanțare cu Republica Moldova care să prevadă optimizarea (închiderea spitalelor), astfel de prevederi nu au existat nici în acordul ratificat în martie 2015: „Acordul de finanțare nu prevedea „optimizarea (închiderea)” spitalelor, ci simularea perfecționării proceselor manageriale / administrative și oferirea serviciilor de asistență medicală prin intermediul unei administrări comune a acestora”.

Implementarea Acordului, auditată de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi, la solicitarea Băncii Mondiale, a realizat mai multe rapoarte de audit a implementării proiectului. În 2016, echipa de audit a concluzionat că „Ministerul Sănătății și-a îndeplinit angajamentele asumate în atingerea scopurilor stabilite pentru realizarea celor 2 indicatori-cheie de performanță

În februarie 2017, însă, instituția constata că Ministerul Sănătății a „gestionat defectuos” aproape 300 de mii de lei din grantul oferit în cadrul proiectului respectiv, iar pentru că nu a demonstrat că a reușit să reducă cu 1% numărul fumătorilor, Republica Moldova a ratat în acel an 4 milioane de dolari în cadrul programului.

Și auditul Curții de Conturi din mai 2018 se referea la „riscul de nerealizare a obiectivelor stabilite în Acordul de finanțare, precum și nevalorificarea resurselor financiare creditare”.

Auditul din următorul an concluziona „cheltuielile suportate și raportate pentru anul 2018 din mijloacele financiare ale Proiectului de asistenţă tehnică, componentă al Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, oferă sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă și veridică a situațiilor financiare”.

O concluzie similară se desprinde și din ultimul raport, prezentat în iunie anul curent. Niciun raport de audit nu vorbește de închiderea (optimizarea) vreunui spital.

Cornel Ciobanu

Stopfals.md

3 august 2020 2880

Relevant

Comments 0