Portalul care te protejează
de falsuri

Falsuri şi manipulări despre Şcoala Profesională din Vulcăneşti, lansate la GRT şi pe paginile oficiale ale autorităţilor din Găgăuzia

9 mai 2024 1099
Articole, Gândește critic!
Colaj: Stopfals.md

Şcoala Profesională din Vulcăneşti va fi închisă, toți angajaţii vor rămâne fără un loc de muncă, iar în spaţiile rămase libere vor fi cazaţi refugiaţi ucraineni. Afirmaţia a fost făcută de reprezentanţi ai Comitetului Executiv din Găgăuzia, ea fiind lansată şi la postul regional de televiziune GRT. Declaraţiile nu corespund realităţii. În prezent, planurile de reorganizare a şcolilor profesionale există doar la nivel de proiect de hotărâre de Guvern. Dacă acesta va fi adoptat, personalul insituţiei, la fel ca şi toţi elevii, va fi transferat la Şcoala Profesională din Ceadâr-Lunga. Informaţiile despre refugiaţi sunt false și ele, fiind vorba despre aceeaşi naraţiune privind refugiaţii/migranţii, promovată pe parcursul ultimilor ani.

Subiectul ediţiei din 2 mai a emisiunii «Обсуждаем вместе» („Discutăm împreună”) pusă pe post la GRT (moderatoare – Irina Cara), a fost: „Va urma oare reorganizarea mai multor școli profesionale din autonomie?” (în original: «Будут ли реорганизации ряда профессиональных училищ в автономии?»). Printre invitați s-au numărat Roman Tiutin, ex-deputat în cadrul Adunării Populare din Găgăuzia (APG), și Alexandr Toporaș, deputat în cadrul APG. Pe parcursul emisiunii, ei au lansat mai multe falsuri și manipulări pe care le vom demonta în cele ce urmează.

Vulcăneștiul este „prigonit”?

Deputatul APG, Alexandr Toporaș, a calificat proiectul de reorganizare drept „prigonire” a orașului Vulcănești. „Este o ditamai prigonire a orașului Vulcănești. Încearcă să ne ia totul, iar această școală este doar începutul. La fel, încearcă să ne ia judecătoria și s-o transfere la Comrat. La fel, procuratura încearcă s-o mute la Cahul, încearcă să ne lase și fără Secţia înmatricularea transportului și documentarea conducătorului auto, încearcă să ne transforme orașul într-un sătuc ca să nu mai rămână lume și orașul să dispară treptat” (în original: «Это просто травля города Вулканешты. От нас пытаются забрать все, и школа это только начало. Также пытаются забрать суд, перевести его в Комрат, также прокуратуру пытаются забрать в Кагул, также пытаются МРЭО забрать, и пытаются сделать из нашего города маленькое село, чтобы не осталось людей и город понемногу уходил»), a spus Toporaș (17:34-18:03).

Declarația este o manipulare evidentă, or nimeni nu reduce premeditat atribuțiile Vulcăneștiului. În plus, subiectul judecătoriilor, procuraturii și a altor instanțe nu are nicio legătură cu reorganizarea instituțiilor din învăţământul vocațional. Sunt niște programe aparte care țintesc întreaga republică și nu un oraș concret.

Vom prezenta pe scurt contextul reformei justiției. La 12 aprilie, Parlamentul R. Moldova a votat în prima lectură proiectul de lege privind reorganizarea instanțelor judecătorești, propus de Ministerul Justiției. Proiectul prevede că în ţară vor rămâne 14 judecătorii şi trei curţi de apel. Totodată, numărul sediilor lor teritoriale nu se va schimba, va suferi modificări doar subordonarea lor. Astfel, Sediul secundar Dondușeni al Judecătoriei Edineț se va transfera la Judecătoria Drochia, iar sediul Vulcănești al Judecătoriei Comrat ar putea deveni sediul Vulcăneşti al Judecătoriei Cahul. Proiectul de lege se referă și la reconfigurarea curților de apel. Astfel, după reorganizare vor rămâne trei instanțe de apel - câte una la nordul, în centrul și la sudul țării: Curtea de Apel Centru (Chișinău), Curtea de Apel Nord (Bălți) şi Curtea de Apel Sud, având sediul central la Cahul și sediul secundar la Comrat. Respectiv, instanțele își vor continua activitatea, va avea loc doar o resubordonare a acestora.

Reorganizarea Școlii profesionale din Vulcănești va afecta economia Găgăuziei?

Fostul deputat în cadrul APG, Roman Tiutin, a declarat în cadrul intervenției sale că „lichidarea școlii profesionale va avea un impact grav asupra economiei” (în original: «ликвидация школы серьезно ударит по экономике»). „Trebuie să înțelegem că lichidarea acestei școli profesionale va avea un impact grav asupra economiei noastre, pentru că specialitățile predate acolo sunt locomotiva dezvoltării economiei noastre. Este vorba despre cusătorese, bucătari, constructori etc. Adică este tocmai acel potențial care, astăzi, permite dezvoltarea atât a autonomiei, cât și a republicii în general” (în original: «Мы должны понимать, что ликвидация данной школы очень серьезно ударит по нашей экономике, потому что те специальности, которые там преподаются, они являются локомотивом развития нашей экономики, это швеи, это повара, это строители и т.д. То есть, этот тот потенциал, который сегодня дает возможность развиваться как автономии, так и всей республики в целом»), a spus Tiutin (9:27-9:56).

Declarațiile lui Tiutin sunt manipulatoare. Absorbția unei școli profesionale de către o alta nu prevede reducerea numărului de elevi și, în consecință, reducerea numărului de specialiști în anumite domenii. În plus, mijloacele alocate școlii profesionale din Vulcănești vor fi redirecționate către cea din Ceadâr-Lunga, lucru confirmat de către secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu, care a avut o intervenție prin Skype în cadrul emisiunii. „Aceste mijloace bugetare nu vor pleca nicăieri din regiune, adică aceste locuri vor fi distribuite școlilor pe care vrem să le facem mai bune. Adică nu vorbim că se va închide o școală și nu vor fi locuri pentru acești elevi. Este foarte important să înţelegem și să știm acest lucru” (în original: «Эти бюджетные деньги из региона никуда не пойдут, то есть эти места будут распределены школам, которые мы хотим сделать лучше. То есть не говорим о том, что закроется школа и не будет мест для этих учеников, это очень важно понять и знать»), a specificat Galina Rusu în intervenția sa la postul de televiziune GRT (29:31-29:54).

Reorganizare din cauza insuficienței de finanțare?

Roman Tiutin a propus Guvernului RM să transmită școala profesională din Vulcănești în subordinea Găgăuziei, dacă nu este în stare s-o finanțeze. „Nu este pentru prima dată când abordăm acea chestiune. Dacă nu puteți finanța, transmiteți obiectul respectiv în subordinea Găgăuziei” (în original: «Мы уже не раз приходили к тому вопросу, если вы не можете финансировать, передайте данный объект на баланс Гагаузии»), a spus Tiutin (10:34-10:42).

În realitate, programul de reorganizare nu ține de insuficiența mijloacelor financiare, ci este condiționat de reducerea numărului de elevi, lucru menționat de către secretara de stat a Ministerului Educației în cadrul intervenției sale (30:43). Ea a subliniat că „toată această situație ține de numărul de elevi” (în original: «вся эта ситуация связана с количеством учеников») (29:57-30:00).

Și nota informativă a Guvernului precizează motivele elaborării proiectului de reorganizare. Potrivit documentului, sistemul de învățământ se confruntă în ultimele decenii cu o serie de probleme, printre care: reducerea bruscă a numărului de elevi; nivel ridicat de abandon școlar, în special în rândul elevilor din familii social-vulnerabile; număr mare de instituții de învățământ profesional tehnic susținute din bugetul de stat și prin urmare o utilizare ineficientă a banului public.

În calitate de exemplu, Ministerul Educației a evocat datele pentru ultimii nouă ani.

Potrivit Ministerului Educației, pentru a asigura o activitate eficientă a unei instituții de învățământ profesional tehnic, în cadrul acesteia este necesară încadrarea la studii a unui număr minim de circa 350 de elevi (în cadrul celei din Vulcănești își fac studiile 185 de elevi). Din cele 77 de instituții subordonate ministerului, doar 26 dispun de un număr suficient de elevi.

Astfel, în majoritatea instituţiilor numărul de elevi este prea mic, iar aceasta duce la o funcționare ineficientă a acestora, inclusiv din considerentul că au o infrastructură statică care nu poate fi adaptată la numărul schimbător de elevi. Calitatea infrastructurii generează ineficienţe în cadrul sistemului.

La fel, nota informativă precizează că mijloacele financiare alocate instituțiilor cu un număr mic de elevi sunt pentru întreținerea spațiilor instituțiilor și plata personalului tehnic în detrimentul utilizării mijloacelor financiare pentru desfășurarea procesului educațional. O instituţie de învăţământ profesional tehnic este nevoită să cheltuiască aceiaşi bani pentru întreţinerea unui metru pătrat de sală de clasă sau de laborator pentru a instrui 5, 10 sau 25 de elevi, or finanţarea instituţiilor are loc în bază de cost per elev. Din cele 74 de instituţii subordonate ministerului, în 15 rata de ocupare a spaţiilor este mai mică de 50%, iar 26 au o rată de ocupare cuprinsă între 50-57%. În plus, este menționată și lipsa resurselor umane competente în unele instituții.

Deși nu există vreo decizie referitoare barem la una din școli, pe site-ul administrației raionului Vulcănești deja este publicată o știre care anunță despre comasarea a două școli profesionale și a două colegii, informația în cauză fiind distribuită de Vadim Șinic, un activist local.

Toți angajații vor rămâne fără un loc de muncă?

În avizul său la proiectul de reorganizare (publicat pe site-ul Direcţiei Învăţământ din Găgăuzia şi pe pagina de Facebook aici și aici), Comitetul Executiv din Găgăuzia afirmă că, dacă planul va fi pus în aplicare, toți cei 40 de angajați vor fi pasibili de reducere.

„Suntem de părerea că în urma realizării procedurii de organizare, tot personalul Școlii Profesionale din or. Vulcănești va pasibil de reducere, or Școala Profesională din mun. Ceadâr-Lunga este asigurată complet cu personal calificat” (în original: «Считаем, что при осуществлении процедуры реорганизации весь персонал Профессионального училища г. Вулканешты будет подвергнут сокращению, так как Профессиональное училище мун. Чадыр-Лунга укомплектовано квалифицированными кадрами»), susțin autorii avizului.

Nici această afirmație nu corespunde realității. Proiectul hotărârii de Guvern relevă că personalul salariat din instituțiile publice absorbite va fi transferat la instituțiile publice absorbante, asigurându-se integrarea acestuia în cadrul instituțiilor respective.

În cazul imposibilității transferului unor salariați, disponibilizarea se va efectua în conformitate cu legislația muncii. Dacă reangajarea unor salariați nu va fi posibilă, ei vor fi preavizați, fiindu-le achitată o compensație pentru trei luni, conform Codului Muncii.

Spațiile eliberate vor fi alocate refugiaților?

Roman Tiutin a mai declarat în cadrul emisiunii că, „potrivit zvonurilor” (în original: «по слухам»), în spațiile eliberate urmează a fi cazați refugiații din Uniunea Europeană. „Am auzit pe undeva că, în baza acestei școli profesionale urmează a fi deschis un centru de cazare a refugiaților din Uniunea Europeană. Cred că nu va fi chiar corect ca așa o instituție de învățământ să fie transformată în lagăr pentru refugiați” (în original: «Я слышал краем уха, что на базе данного училища хотят открыть центр по приему беженцев из Европейского союза. Я думаю, что это не совсем корректно будет, когда такое учебное заведение превратят в лагерь для беженцев»), a spus Tiutin (11:59-12:17).

În cadrul aceleași emisiuni, Galina Rusu a dezmințit informația lansată. Răspunzând la întrebarea lui Titiun despre ce ar trebui de făcut cu spațiile eliberate, secretara de stat a evocat alte exemple similare când autoritățile publice locale preluau instituțiile și le foloseau în funcție de necesități (30:49-31:55).

Proiectul de reorganizare a școlilor profesionale se referă la toată republica, nu doar la Găgăuzia

Proiectul hotărârii de Guvern, supus consultărilor publice, prevede reorganizarea a șapte instituții, inclusiv a unei școli profesionale din Chișinău:

  • Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălți va absorbi Școala Profesională din Alexăndreni, Sângerei;
  • Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va absorbi Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani, Briceni;
  • Şcoala Profesională din Cupcini, Edineț, va absorbi Şcoala Profesională din Corbu, Dondușeni;
  • Şcoala Profesională din Râşcani va absorbi Şcoala Profesională din Glodeni;
  • Şcoala Profesională din Orhei va absorbi Şcoala Profesională din Rezina și Şcoala Profesională din Teleneşti;
  • Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară din Chișinău va absorbi Colegiul Tehnologic din Chişinău;
  • Şcoala Profesională din Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, va absorbi Şcoala Profesională din Vulcăneşti, UTA Găgăuzia.

Propunerea privind reorganizarea şcolilor profesionale a fost supusă consultărilor publice. Dacă proiectul va fi aprobat, mijloacele economisite în urma fuzionării vor fi direcţionate pentru îmbunățățirea calității programelor de studii, creșterea profesională a cadrelor didactice și creșterea salariilor. Elevii deja înmatriculați în şcolile profesionale respective vor continua să înveţe în aceste instituții până la încheierea studiilor.

„Sperietorile” despre refugiaţi şi migranţi au fost lansate şi anterior

Sperietorile despre refugiaţi sunt o naraţiune falsă mai veche. Astfel, în aprilie 2024, pe Facebook au apărut postări făcute de pe conturi false care anunţau că Polonia ar intenţiona să trimită în Moldova migranţii sosiţi pe teritoriul său din Africa şi Orientul Mijlociu, lucru care ar fi fost acceptat de autorităţile moldoveneşti. Informaţia respectivă a fost distribuită şi de oligarhul fugar Ilan Şor. Autorităţile moldoveneşti au dezminţit falsul, specificând că niciun fel de acorduri în acest sens nu există. Verificatorii de fapte polonezi de la Demagog.org.pl au comunicat că în Polonia nu se discută despre trimiterea de migranți ilegali în Moldova. Stopfals.md a scris despre acest subiect.

În decembrie 2023, jurnaliștii Stopfals.md au scris despre o dezinformare similară la subiectul refugiaților din Germania care pare fi trasă la indigo cu falsurile precedente. Atunci portalul Kp.md (blocat în Republica Moldova pentru propagarea informațiilor „în stare să genereze tensiuni ori conflicte sociale”) a publicat un articol bazat pe afirmația unui politician german de opoziție, din care reiese că Germania ar propune deschiderea taberelor de migranți în R. Moldova și Georgia pentru refugiații din Europa. Falsul în cauză a fost demontat de Stopfals.md.

Aceleași „sperietori” despre refugiați și migranți au apărut și înaintea alegerilor prezidențiale desfășurate din 2016. Atunci a fost lansată informația despre 30.000 de refugiați sirieni pe care țara noastră ar urma să-i accepte dacă Maia Sandu va accede în funcția de șefă a statului.

 

Elena Celak,

Stopfals.md

 

Acum suntem și pe Telegram!

 

Ai depistat un fals? Raportează-l pe semnale.stopfals.md/ro și noi îl vom dezminți!

#NuDezinformării #StopFals #API

9 mai 2024 1099

Relevant

Comments 0